Please note: The above links are external sites that we do not control.

 

Cynnyrch Gorau Cymru

Mae gan y Deli nifer helaeth o gynnyrch o safon i chi eu mwynhau - o gawsiau Cymraeg i siytni a jam Wavells.

Bwyta i Mewn neu Allan

Mae yna gaffi yn y Deli lle gallwch eistedd i gymdeithasu gyda ffrindiau dros baned, neu mynd a pryd allan os ydych yn fyr o amser.

 
 

Ein Arbenigedd

Rôl Frecwast Fawr Wavells - yn cynnwys tri selsig, dau ddarn o facwn, ŵy a phwdin gwaed.