Book Now

We encourage you to book with us direct in order to get the best prices. Please call us now on 01286 677 392. Alternatively you can book online using one of the following agents:

Please note: The above links are external sites that we do not control.

 

Cynnyrch Gorau Cymru

Mae gan y Deli nifer helaeth o gynnyrch o safon i chi eu mwynhau - o gawsiau Cymraeg i siytni a jam Wavells.

Bwyta i Mewn neu Allan

Mae yna gaffi yn y Deli lle gallwch eistedd i gymdeithasu gyda ffrindiau dros baned, neu mynd a pryd allan os ydych yn fyr o amser.

 
 

Ein Arbenigedd

Rôl Frecwast Fawr Wavells - yn cynnwys tri selsig, dau ddarn o facwn, ŵy a phwdin gwaed.